Geschiedenis

 

Sinds mensenheugenis noemden de bewoners de weide “Het Motje”. Op het einde van de 20ste eeuw wekte dat de aandacht van de ridder Christian De La Kethulle de Ryhove. Deze amateur-historicus was op zoek naar de geschiedenis van zijn familie.

Een mote was in de Middeleeuwen een heuveltje, meestal met een kasteeltje erop en omringd door een gracht. Een van de eerste bewoners van de mote - wellicht reeds opgetrokken in de 10e eeuw - was volgens de ridder de La Kathulle, Boudewijn Ketele of Vande Keitele, die leefde eind 11de, begin 12de eeuw en deelnam aan de eerste kruistocht. Twee generaties later kwam de mote in handen van de familie van Steelant door het huwelijk van Boudewijns kleindochter Albina met Hugo van Steelant. Via de familie Vilain kwam de Mote in de 16de eeuw in handen van de familie van Franse origine, de Montmerency. In de 17de eeuw was zij bezit van de Prins de Ligne.

Niks is zichtbaar overgebleven van de Mote. Zelfs de heuvel is verdwenen. Die werd afgegraven toen zich hier een steenbakkerij vestigde. Restanten hiervan zijn nog altijd te vinden langs de dreef die leidt naar het motje.